torsdag 13. august 2015

Historie og visjoner

I forbindelse med ministerbesøk utarbeidet vi et kort infoskriv om Skott Gård nordre 191/1 som vi vil dele med dere:

Gården har vært i familiens eie siden 1891. Oldeforeldre til dagens eier tok frukttradisjoner med fra Aurland i Sogn. Gården er i dag på 470 da jord og 150 da skog. Dagens eier er 4 generasjon heltidsbonde. Atle Sivert Tærum (60) og Ragnhild Lie (57) er dagens eiere. Barn Johanne (27), Teodor (23), Mathea (18). Stedsnavnet Skotselv har opprinnelse fra gården. Det finnes oldtidsminner på gården.Produksjoner
Frem til 1952 var gården drevet som gårder flest med allsidig jordbruksproduksjon og husdyr (melkeproduksjon). Foreldre til dagens eier overtok midt på 50-tallet, omlegging til kornproduksjon i henhold til landbrukspolitikk.

Gården har hatt nydyrking i alle generasjoner og det har hele tiden vært en søken etter nye produksjoner i henhold til gjeldende landbrukspolitikk.

Produksjonene i dag er hovedsakelig på kontrakt. Såkorn- og grasfrøproduksjon på kontrakt med FK Agri, konservesert-produksjon på kontrakt med Findus. Oljeraps produksjon på kontrakt med Norsk Matraps/Odelia. Dette er basisproduksjonene på gården. Fruktdyrking har det vært på gården i alle tider, men fra 1995 ble det satset spesielt på plommer. Kontrakt på levering av ferske plommer til COOP.

Videreforedling startet opp for ca 12 år siden etter å ha mottatt et etablerertilskudd fra Innovasjon Norge. Hovedproduktet da og så langt er den velkjente PLOMMEGLØGG. I tillegg er det plantet svarthyll, blåbær, stikkelsbær på gården. Gode produkter som hylleblomstsaft, den sunne svarthyllsaft etc produseres på gården. 90% av de videreforedlede produktene selges på Bondens Marked i Oslo, Drammen og Trondheim.

Regjeringens ønske om å liberalisere salg av alkoholholdige produkter (opptil 22% alkohol) fra råvarer produsert på frukt- og bærgårder tente interessen for å bruke gårdens gode råvarer til uttesting av vinprodukter. For et år siden ble det innvilget et Utviklingsprosjekt gjennom Innovasjon Norge for å prøve og komme frem til spesielle fruktviner. Det vi etter mye uttesting har kommet frem til er en Hylleblomstvin (utmerket å drikke kald som en aperetif), en Svarthyllvin (en type rødvin som fortsatt trenger videre utvikling) og en meget spesiell Isplommevin som vi har utviklet videre og som er helt ny i Skandinavia.


Fremtidsvisjon
Ønsket er at gården for fremtiden fortsatt skal være et heltidsbruk. Ved å følge signaler fra landbrukspolitikken håper vi dette vil la seg gjøre. Det er grunnleggende at basisproduksjonene på gården fortsatt skal gi lønnsomhet. Nisjeproduksjoner/videreforedling bygges på dette grunnlaget. Vinproduksjon er på prøvestadiet, vi har utviklet spesial fruktviner med potesiale. Om vinproduksjon skal bli en del av inntektsgrunnlaget i fremtiden avgjøres av salgsmuligheter, dvs. om det åpnes for gårdssalg og salg via Bondens marked.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar