Om oss

Vi på Skott Gård har frukttradisjoner helt tilbake til 1800-tallet da oldefaren til dagens eier kjøpte gården. Kunnskap og interesse for frukt og bær tok de med seg fra Aurland i Sogn. Vår visjon er kvalitet, sunnhet og helse. Gården ligger vakkert til langs Drammenselva. Ved siden av plommer, hageblåbær og svarthyll, dyrker vi korn, grasfrø og konserves-erter. Frukt og bær selges til frisk-konsum og i tillegg videreforedler vi plommer og svarthyll til ulike eksklusive kvalitetsprodukter.

 

KVALITET
I dag er det produksjon av korn, grasfrø, kløverfrø, konserveserter, raps og plommer. I tillegg dyrkes hageblåbær, svarthyll og rosenrot i mindre skala. Korn og frø leveres til Felleskjøpet, konserveserter til Findus, raps til Norsk Raps (Odelia raps-olje) og plommer til COOP

Vi dyrker plommer av 12-14 sorter. De vanligste er  Opal, Mallard, Jubileum, Victoria, Avalon og Excalibur, høstesesong fra slutten av august til sist i september. Av hageblåbær er  hovedsortene Bluecrop og Toro, høstesesong august/september. Av svarthyll har vi Sampo og Samnor, høstesesong september.

 

TRADISJON
Det er en lang tradisjon for dyrking av frukt på Skott Nordre. Det har vært dyrket frukt tilbake til 1890 da familien kom med frukttradisjoner fra Aurland i Sogn. Fire generasjoner har siden den gang drevet gården og frukt og bær har hele tiden vært del av produksjonen. Gården ligger vakkert til nær Drammenselva i Øvre Eiker og er på 475 dekar dyrket jord og 150 dekar skog.


EKSKLUSIVITET
Våre flotte råvarer videreforedles på gården til eksklusive produkter. Sunne og helsebringende produkter er vårt mål å kunne tilby deg som kunde. Vi ønsker å utvikle videreforedlingen av frukt og bær på gården i tråd med kundenes ønsker og behov.

De fleste arbeidsoperasjoner utføres manuelt i våre frukt- og bærfelt. Dette gjør at plantene får en individuell behandling som igjen gir resultat i form av store og velsmakende produkter. Vi plukker kun spisemodne frukter og bær og utfører manuell sortering til det beste for kundene.